Unge arrangører

Elevarrangører i Telemark

Å ha elever som arrangører kan utgjøre en stor forskjell for avviklingen av et arrangement på skolen. Gode forberedelser bidrar til gode rammer rundt arrangementene, noe som skaper gode opplevelser for alle. Ved å ha elever som arrangører, vil også utøverens møte med skolen bli mer organisert, og kulturkontakten vil få noe avlastning fra sine arbeidsoppgaver.

DKS Telemark har høsten 2015 arrangert obligatoriske kurs for elever på 8. trinn. Kurset heter Unge arrangører, og inngår som en del av høstens turnéopplegg. Skolene stod selv for utvelgelsen av en elevgruppe bestående av 3-4 elever som de ønsket å melde på kurset. Hver elevgruppe kom i følge med en kulturkontakt, som også var deltaker på kurset.

Videre vil de Unge arrangørene få tilbud om ulike kurs og workshops der de vil få større kunnskap om, og kompetanse innen arrangørfaget. Disse kursene vil bli i samarbeid med andre aktører, blant andre UKM.