Sjekkliste

Alle som deltok på regionsamling høsten 2015 fikk utdelt hvert sitt hefte med tips til hva man må tenke på som Ung arrangør. 

Husker du å benytte deg av sjekklistene før, under og etter et arrangement? Husk at du også kan lage egne sjekklister som passer til ditt arrangørcrew!

Se vedlegg: Hefte for unge arrangører