Evaluering av programmet - elever

Dks Telemark ønsker at du som er elev forteller om dine inntrykk og erfaringer rundt formidling og relevans av programmet.

Dersom et program skal videreføres, vil dine og våre betraktninger rundt formidlingen danne grunnlaget for eventuelle justeringer i programmets innhold og form.

Her finner du skjema. Du velger du din skole og hvilken produksjon du skal gi tilbakemelding på, og krysser så av for de svaralternativene du syns passer.
 

Gi tilbakemelding her!