telemark

Kontakt Den kulturelle skolesekken i Telemark

ADMINISTRASJON GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE

Anne Hermansen
Rådgiver
Ansvarsområde: program og kommunesamarbeid, utvikling, evaluering

tlf. 35 91 79 72 / mob: 416 94 893
epost: anne.hermansen@t-fk.no

Thorild Lunner Osdalen
Rådgiver
Ansvarsområde: program og kommunesamarbeid, utvikling, presse
tlf. 35917418 / mob: 996 20 972
epost: thorild.osdalen@t-fk.no

Olav Tveitan 
Rådgiver
Ansvarsområde: turnekoordinering, økonomi, kommunesamarbeid
tlf. 35 91 79 71 / mob: 957 22 148
epost: olav.tveitan@t-fk.no

Marius Strandgård Baun
Rådgiver
Ansvarsområde: turnéansvar skole

mob. 920 12 492
epost: marius.baun@t-fk.no

 

PRODUKSJON

Billy Lätt
Rådgiver
Ansvarsområde: film og scenekunst, oppfølging utøvere på turne
Tlf: 35 91 79 73 / Mob: 901 71 251
epost: billy.latt@t-fk.no

Rønnaug Flatin
Ansvarsområde: musikk og kulturarv, oppfølging utøvere på turne
Mob: 918 62 363
epost: ronnaug.flatin@t-fk.no


Joakim Dan Jørgensen
Prosjektleder UNGE ARRANGØRER
tlf. 482 82 960
e-post: joakim-dan.jorgensen@t-fk.no
 

FYLKESBIBLIOTEKET I TELEMARK
Fagansvar litteratur
TLF: 35 91 70 00
 

TELEMARK KUNSTSENTER
Produsent/ Fagansvar Visuell kunst
tlf. 35 51 98 50

Marius Strandgård Baun
Formidlingsansvarlig Telemark kunstsenter, oppfølging av kunstformidlere på turne
Tlf: 35 51 98 53  / Mob. 920 12 492
epost: marius@telemarkkunstsenter.no


Besøksadresser; 
Bø VGS, Gymnasbakken 23, N-3833 Bø i Telemark
Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset - Fylkesbakken, 3702 Skien

Post- og fakturaadresse
Telemark Fylkeskommune
Pb. 2844
3702 Skien

Faktura merkes med: 6004