Programmet for høst 2019 og vår 2020 er klart

Igjen vil vi oppfordre alle kulturkontakter om å tilgjengeliggjøre informasjon om programmet til lærerkolleger slik at elevene i større grad kan bli forberedt på hva som vil møte dem av opplevelser i klasserom, gymsal eller kulturhus.

Vi håper at programmet vil engasjere, inspirere, berøre, motivere og utfordre !