Tilbake
Rjukan

Verdensarven i Telemark: Rjukan H19/V20

Besøket på Rjukan og formidling av historiene vil foregå på Industriarbeidermuseet ( NIA ) på Vemork, på Mæl og på Krossobanen. Andre lokasjoner kan avtales.

Verdensarvstatus, som ble en realitet 5.juli 2015, bygger på fire komponenter knyttet til perioden 1905-1945:

•    Kraftproduksjonen. Dette omfatter dammer, tuneller, kraftlinjer og kraftstasjoner fra Møsvatn til Notodden, der vannkraft ble til elektrisk kraft.
•    Fabrikkområdene. Dette omfatter Hydroparkene på Rjukan og Notodden med sin bygningsmasse, og maskinelt utstyr som lysbueovner og elektrolysører. Fabrikkanleggene sørget for produksjon av kunstgjødsel og en del biprodukter. 
•    Transportåren. Dette omfatter Rjukanbanen, Tinnsjøfergene, Tinnosbanen og utskipningspunkter for industriproduktet kunstgjødsel, som ble fraktet med tog og båt ut i verden. 
•    Industrisamfunnet. Dette omfatter bydeler på Notodden, og Rjukan som såkalt “company town” – en hel by bygd av Norsk Hydro. Det gjelder boliger, institusjoner, næringsbygg, veier, parker osv. som var nødvendige for at industriaksen Rjukan-Notodden fungerte som samfunn.

Norsk Hydros anlegg for kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan i begynnelsen av 1900-tallet var norsk industri i verdensklasse. Den var basert på en norsk oppfinnelse, på norsk vannkraft og utenlandsk kapital. Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan fremstår som det best bevarte eksempelet i Norge på den andre industrielle revolusjon, hvor en brukte elektrisk kraft for industriproduksjon. Dette bidro til å forandre Norge og til å skape et moderne velferdssamfunn.

Lærerveiledning

Last ned:
Program for turen

Besøket på Rjukan og formidling av historiene vil foregå på Industriarbeidermuseet (NIA) på Vemork, på Mæl og på Krossobanen. Andre lokasjoner kan avtales. Klassene kan velge mellom flere programpakker. Togtur med Rjukanbanen er kun mulig i mai, juni og september.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Norsk industriarbeidermuseum (NIA)
  • I samarbeid med: Norsk industriarbeidermuseum på Vemork, Rjukan
  • Idé/opplegg: NIA v/ Gunhild Lurås og DKS i VGS i Telemark

Publikumskommentarer