Tilbake
Shwan Dler Qaradaki
Shwan Dler Qaradaki
Shwan Dler Qaradaki
Shwan Dler Qaradaki
Shwan Dler Qaradaki
Shwan Dler Qaradaki

Salte kyss V20

Møte med billedkunstner

I sitt kunstnerskap tar Shwan Dler Qaradaki utgangspunkt i eget erfaringsmateriale, og har i løpet av kort tid rukket å etablere seg som kunstner med en særegen signatur.

I filmtriologien Salte kyss byr kunstneren på en sterk og personlig reise fra barndom i Kurdistan, livet på flukt og til et voksenliv i Norge. I denne digitale billedfortellingen anvender Qaradaki både tegninger, akvareller, fortografier, film og en tydelig fortellerstemme.

Elevene vil i dette kunstnermøtet få se den siste delen av hans filmtriologi. I møtet med elevene vil han snakke om både innholdet i Salte kyss 3 og hvordan han har laget den digitale billedfortellingen.

Lærerveiledning

Shwan Dler Qaradaki undersøker i sin kunst hvordan dramatiske, personlige opplevelser er med på å forme oss som mennesker, samt hvordan samfunnet rundt oss kan bryte ned eller bygge opp ens selvbilde. I Salte kyss løftes ulike spørsmål opp, og spørsmål rundt identitet, integrering og tilhørighet står sentralt. Hvilken identitet har man som flyktining? Hvordan er det å leve som flyktning i et demokratisk land som Norge?

Dette er temaer som klassen kan snakke om både før og etter besøket. Besøket kan også være en fin innfalsvinkel til å ta opp dagaktuelle temaer i forbindelse med flyktninge politikk.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Shwan Dler Qaradaki
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • I samarbeid med: Salte kyss er et resultat av et samarbeid med Kate Pendry.Musikk: Hawar TawfiqStemme: Jonatan Filip & Mai Lise RasmussenLyd: Kate Pendry & Truels KvamKulturbyrået Mesen er produsent for Salte Kyss 3
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter i samarbeid med Shwan Dler Qaradaki

Om kunstner / utøver / gruppe

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977) i Sulaimani, i det irakiske Kurdistan. Qaradaki er utdannet ved Sulaimani Institute og Fine Art i Kurdistan. Han kom til Norge som politisk flykting i desember 1999, og tok mastergrad i Kunstfag fra Kunsthøyskolen i Oslo i 2009.

Publikumskommentarer