Tilbake
K. Wold
K. Wold

Duun for Dummies H19/V20

Duun for Dummies
Om råskap, sex og spenning

Olav Duun blir innledningsvis presentert som en av Norges mest betydelige forfattere. Han var i en årrekke en av de heteste kandidatene til Nobelprisen i litteratur, og vi plasserer ham inn i en litteraturhistorisk sammenheng. Deretter gir vi en muntlig presentasjon av ««Millom røvarar og rettferdsmenneske». Novellen er handlingsmettet og full av dramatiske vendepunkter.

Under gjennomgangen henviser vi til virkemidler som show it,

don´t tell it, frempek, in medias res, antagonist/protagonist, og dramaturgigrepet heldigvis-uheldigvis med utgangspunkt i boka «Velkommen til språket» av Gro Dahle og Kjersti Wold.

I novellen inviterer skurken, røverhøvdingen Blodørna, til en gruppevoldtekt. Dette gir oss mulighet for å snakke om grenser og seksualitet; om det å lage sine egne grenser og det å respektere andres. Dessuten vil vi se på hva som er likt og ulikt i den mannlige og den kvinnelige seksualiteten.

Denne DKS-forestillingen er tenkt å være et kinderegg for elever og lærere.
1)    En introduksjon til Duuns forfatterskap.
2)    En demonstrasjon av litterære virkemidler. 
3)    Et stykke skjult seksualundervisning.

Lærerveiledning

Last ned:
Oppfølgingstime i forlengelse av «Duun for Dummies»

I DKS-forestillingen «Duun for Dummies, som er direkte rettet mot 3.klasse på VGS, blir det tatt opp temaer knyttet til seksualitet og grensesetting. Litteraturen brukes til å belyse hva som kan skje når man ikke respekterer andres grenser, i dette tilfellet i form av en nesten-voldtekt. Seksuell trakassering og grenseoverskridende oppførsel er lite diskutert i skolesammenheng, og #metoo-kampanjen har vist at det er et behov for å se nærmere på temaer som respekt for andres grenser og selvivaretakelse seksuelt. Dette kan være særlig aktuelt i russetida. I oppfølgingen til «Duun for Dummies» blir elevene invitert til å snakke om dette, guttene og jentene hver for seg i første halvdel av timen, senere i sammen i plenum. Geir Vang snakker med guttene, mens Kjersti Wold får jentene til å uttrykke seg rundt disse temaene. Hensikten er å skape utveksling, forståelse og bevisstgjøring. I tillegg til samtale kan det også bli brukt små skriveoppgaver. 
Med utvidet versjon av Duun for Dummies ønsker vi er å legge til rette for en god samtale om holdninger og verdier knyttet til både selvivaretakelse seksuelt og respekten for andre mennesker. 
 
Varighet 45 minutter. 
Siden klassen splittes i to, vil det være nødvendig med et ekstra rom.  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Kjersti Wold og Geir Vang
  • I samarbeid med: Kjersti Wold og Geir Vang, Litteraturbruket og DKS i VGS Telemark
  • Idé/opplegg: Kjersti Wold og Geir Vang

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer