Tilbake
Grenland Friteater

Alt for vitenskapen V20 (Grenland Friteater)

ALT FOR VITENSKAPEN!

Historia om Kristian Birkeland

Dette er teaterforestillingen om den geniale forskeren som gjorde industrieventyret Norsk Hydro mulig, men som nesten ble glemt etter sin død. Ikke mange kjenner til det spennende og fargerike dramaet og den tragiske skjebnen hans. ”De uvanlige hendelsene i denne historien har faktisk funnet sted, og personene som er skildret, har faktisk levd”, skriver biografen Lucy Jago.

Vi tar tilskuerne med på denne reisen fra en fjelltopp i Finnmark, via universitetet i Oslo og en fabrikkhall på Notodden til ørkenen i Egypt. Vi blir dratt inn i handlingene og får være tett på Birkelands banebrytende eksperimenter.

ALT FOR VITENSKAPEN! skal spilles for både ungdom og voksne og blir full av action, dramatikk, humor og store følelser. Den gjør bruk av ild, røyk, videoinstallasjoner og lyseffekter og får et lydspor med industristøy og nyskrevet musikk. Under teaterfestivalen 2016 i Porsgrunn ble forestillingen spilt i spennende omgivelser på industriområdet på Herøya.

Lærerveiledning

Last ned:
Noen forslag til oppgaver knyttet til forestillingen

Flere kompetansemål kan knyttes til forestillingen, bl.a.:

Samfunnsfag etter Vg1/Vg2:

Utforskeren: formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger.

utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegreper.

Internasjonale forhold: gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Oppgaveforslag:

Undersøk hvordan matvaresituasjonen på ett eller flere av kontinentene eller verden samlet ville vært uten bruk av kunstgjødsel. Hvordan ville dette påvirket utviklingen i de enkelte verdensdelene fra 1900 og fram til i dag.

Drøft fordeler og ulemper ved økologisk jordbruk (uten bruk av kunstgjødsel). Hva kreves for «å kunne fø hele jordens befolkning» (sitat Sam Eyde) i framtida?

Hva var situasjonen på Notodden og/eller Rjukan/Norge  tidlig på 1900-tallet? Leveforhold, folketall, arbeidsliv/sosiale forhold/rettigheter.. Hvordan utviklet dette seg fram til 2.verdenskrig? Hvordan er situasjonen i dag?

Norsk etter Vg 3:

Skriftlig kommunikasjon: orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

Oppgaveforslag:

Hvordan vil du beskrive Sam Eyde etter å ha sett forestillingen? Les Sam Eydes selvbiografi «Mitt liv og mitt livsverk» f.eks gratis på bokhylla.no (eller delen om Norsk Hydro/oppbyggingen av Notodden/Rjukan) og andre kilder om Sam Eyde og sammenlign dine funn om ham med hvordan han er beskrevet i forestillingen.

Naturfag etter VG1:

Bærekraftig utvikling: -undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i et debattinnlegg

Stråling og radioaktivitet: forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet

Oppgaveforslag:

Undersøk om bruken av kunstgjødsel er et diskusjonstema på andre kontinent enn i Europa. Skriv et debattinnlegg som drøfter dette temaet ut fra norske forhold og ut fra et internasjonalt synspunkt.

Forklar hvordan nordlys oppstår og beskriv på hvilken måte Kristian Birkeland bidro til å «løse nordlysets gåte», hvilke observasjoner og eksperimenter han brukte for å komme fram til sin nordlysteori.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Grenland Friteater
  • Produsent: Tor Arne Ursin
  • I samarbeid med: Grenland Friteater, Den kulturelle skolesekken i Telemark / Telemark fylkeskommune, Sanden kulturupplivingar
  • Idé/opplegg: Tor Arne Ursin/ Leif Arild SandenKomposisjon:   Truls HannemyrScenografi:        Maria LøkkenKostymer:          Guro DaleOppfinnelser:   Einar OttestadTeknikk:             Lars Løberg

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer