Tilbake

Vildanden V20 (Teater Ibsen)

I denne nye oppsetningen av Vildanden tar Teater Ibsen et tydelig og klart utgangspunkt i Ibsens tekst. Man kommer i all hovedsak til å høre replikker fra Ibsens stykke, og det ganske så tett opp mot den originale språkdrakten – men noe ny tekst vil komme til.

Alle de mest sentrale karakterene er med.

Grepet som gjøres er å plassere handlingen i et rettslokale. Hedvig er død, og Gregers Werle sitter tiltalt for å ha forlatt henne i hjelpeløs tilstand. De forskjellige karakterene kalles inn som vitner. Relling har utført obduksjonen, og fungerer både som sakkyndig og vitne.

Gjennom de forskjellige vitneforklaringene hopper vi tilbake i tid, til tiden før Gregers Werle kom inn i det Ekdalske hjem – og vi nøster opp foranledningen til Hedvigs selvmord.

Til slutt skal publikum (trolig) felle dom over Gregers. Er han skyldig eller uskyldig?


I bunn og grunn handler dette prosjektet om vårt syn på idealister. Hvor setter vi grensen for hvor langt et engasjement og en overbevisning kan gå?

Prosjektet er sånn sett en videreføring av arbeidet med Brand og Juklerødsaken – og det er også spor av En Folkefiende her.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Teater Ibsen

Publikumskommentarer