Tilbake

Skien kunstforening: Greenlightdistrict H19

Greenlightdistrict er en kunst og miljøfestival som dukker opp hvert andre år i Grenlandsregionen. Festivalen er et samarbeid mellom de fire kunstinstitusjonene i Grenland, Telemark Kunstsenter, Skien Kunstforening, Spriten Kunsthall og Grenland Kunsthall.

Selve festivalen gjennomføres i år fra 12.-15.september, men kunstutstillingene ved hvert visningssted vil stå i en lengere periode. 

For hver festival velger vi et tema, og for 2019 har vi som sagt valgt vann, nærmere bestemt Telemarksvassdraget som allmenn ressurs for bosetting og industri. Elva mellom Skien og Porsgrunn, med tilhørende fjorder - har spilt og spiller en stor rolle for samfunnsutviklingen og kulturell identitet i distriktet. Vannets fundamentale rolle for livet på jorden er velkjent. Like velkjent er de utfordringene vi har med forurensning, gammel og ny, som truer med å bryte ned liv og økosystemer under vannoverflaten. Det blir stadig klarere hva dette har å si for liv og virke også over vannoverflaten. Grenland er en region der tradisjonell prosessbasert industri lever videre sammen med nyskapende og fremtidsrettet næringsliv; fremdeles gjøres det utslipp til luft og vann, men industrien her står også bak verdensledende renseteknologi. Likevel preges regionen av stadig sterkere interessekonflikter mellom allmennretten og private og industrielle interesser. 

Pierre Lionel Matte har laget to videoverk til sin utstilling på Skiens Kunstforening, som behandler henholdsvis Herøya Industripark og Skiensvassdraget. 

1. Pas de deux for hav og fabrikk er et videoverk hvor bildet er delt oppi 16 kvadrater, som viser bølgende hav og utsnitt  av Herøya. Næringsparken praktiserer i dag samme, strenge fotoforbud som et miltært anlegg. Derfor er alle bildene hentet fra 3D versjonen av Google Earth og der er anleggets uendlighet av detaljer tilgjengelig.  

2. Reisen tar utgangspunkt i en padletur i Skiensvassdraget som fant sted for 12 år siden. Kunstneren padlet den gang med sin familie i kano fra Dalen til Ulefoss. Hvert år siden har de gjennomført en ukes padling om sommeren i et nytt vassdrag. Hver reise er er dokumentert med video. Sommeren 2019 kommer de tilbake Skiensvassdraget og padler den siste strekningen fra Ulefoss, ned til Skien og Porsgrunn og ut til Herøya. Verket er basert på klipp fra de ulike reisene og man følger barna gjennom barndommen frem til voksenlivet. Det er også endel animerte sekvenser som billedgjør ulike digresjoner relatert til reisen.

Videoene er svært forskjellige i innhold, estetikk og struktur og belyser møtet mellom natur og industri.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Telemark Kunstsenter, Skien Kunstforening, Spriten Kunsthall og Grenland Kunsthall

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer

Tilbakemeldingene fra elevene var svært varierte. Fra 1 som dårligst til 10 som best. 60 elever gav karakter på formidlingen, gjennomsnittet ble 5. Det som elevene syntes var bra var på slutten når de fikk lage bilder. Det de ikke syntes om var filmen som flere elever syntes var forvirrende, elevene forteller at de ble svimmel.Publisert av: Vidar Heimdal (klasse - Moflata) – 18.12.2019 13:13