Tilbake

Notodden Skolefilmfestival (hold av uke 6)

Notodden skolefilmfestival ønsker å skape et engasjement for film og å bidra til en økt forståelse for film ikke bare som underholdning, men også som læringsmedium, kunstnerisk utrykk og yrkesvei.

Alle filmskaperbesøkene skal gi elevene god innsikt i filmskaperyrkene og inneholde praktiske oppgaver med elevmedvirkning. Elevenes møte med en ny retning innen filmskaperyrket hvert år gjør at de etter endt grunnskolegang i Notodden og Hjartdal skal ha solid kunnskap om, og innsikt i, film og filmskaperyrket.

Det er også en ambisjonen å øke kompetansen i skolen og skape en forståelse for film som læringsmedium og som et bidrag til og nå læringsmål. Målet med festivalen er å utvikle en struktur som sikrer en bærekraftig utvikling av skolefilmsatsingen og forståelsen av film i Notodden og Hjartdal kommune, og det gjør vi ved å levere et kontinuerlige og forutsigbart arrangement med fokus på film og læring. Notodden skolefilmfestival bidrar også til økt fokus på kinoen/kulturhuset som møteplass og læringsarena.

Dette får elevene:

1.-4. trinn:

- skolekinovisning med undervisningsopplegg.

- tilgang på ”etter skoletid”-visninger på kino under festivaluken.

5.-10. trinn:

- skolekinovisning med undervisningsopplegg.

- tilgang på ”etter skoletid”-visninger på kino under festivaluken.

- besøk av en profesjonell filmskaper ut på skolene:

  • 5. trinn – manusforfatter
  • 6. trinn – regissør
  • 7. trinn – skuespiller/casting
  • 8. trinn – spesialeffekter
  • 9. trinn – pyroteknikk
  • 10. trinn - relevante besøk i forhold til filmvisning/tema

Videregående skole:

-  skolekinovisning med undervisningsopplegg.

-  tilgang på ”etter skoletid”visninger på kino under festivaluken

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Idé/opplegg: Notodden kommune v/kinosjef Hilde Hem

Om kunstner / utøver / gruppe

Notodden skolefilmfestival ble arrangert for første gang i 2012. Festivalen er årlig og har frem til 2019 inkluderert 1. til 10. trinn i Notodden kommune. Fra og med 2020 utvider vi festivalen til også å inkludere Hjartdal kommune og videregående skole i Notodden kommune. Totalt 13 skoler med totalt ca 2.000 elever. Festivalen har vært lagt inn i den kommunale undervisningsplanen i Notodden siden 2013. Festivalen har vunnet den nasjonale prisen ‘Årets skolekino’ 4 ganger.

Publikumskommentarer