Tilbake

SLAM! poesi V20

Kamppoesi skal fremføres, ikke trykkes i bøker!

SLAM!  et skrivekurs der elevene lærer å skrive egen poesi og å fremføre for et publikum. Skummelt! Ja, absolutt. Men ikke særlig lenge.

”SLAM!” er et skrivekurs der elever i videregående skole lærer å skrive egen poesi og fremføre for et kresent publikum. Det kan maksimalt være 30 elever på kurset. Målet for kurset er at elevene skal delta i et poesislag med egenprodusert tekst, slik at de kan kalle seg slam-poeter.

Elevene får instruksjon i en rekke poetiske virkemidler og verktøy til å løse noen av utfordringene en slampoet møter i sitt skrivearbeid. Det endelige resultatet er slampoesi; poesi skrevet for fremføring for publikum, der meningsinnhold og formidling er like viktig som litterær kvalitet.

Målet er å nå frem til publikum, å bruke poesien til å uttrykke seg og formidle egne synspunkter. Kurset avsluttes med et poesislag, en individuell konkurranse mellom deltakerne der mengden kjærlighet fra publikum – målt i antall desibel applaus – avgjør hvem som vinner!

Lærerveiledning

Om lærerens tilstedeværelse

Lærere er hjertelig velkomne til å delta sammen med elevene. Utøverne har litt varierende erfaring med elevenes egensensur når lærerne er tilstede, derfor forutsettes detagelse på lik linje med dem.

Hva lærer elevene:

Å tenke tekst, å kunne formidle tanker

Bygger opp klassemiljøet gjennom å dele tekst

Jobbe med formidlingsevne og bryter ned eventuell sceneskrekk


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark

Om kunstner / utøver / gruppe

.

Publikumskommentarer

HeiPublisert av: (klasse - ) – 9.1.2020 9:06
Jeg liker gutterPublisert av: Njål (klasse - Tinn montessori) – 9.1.2020 9:08
jeg er en homofil gutt som ikke vet forskjell på pikk og analPublisert av: torjus (klasse - tinn montessori) – 9.1.2020 9:09
Jeg liker feite gutterPublisert av: Njål (klasse - Tinn montessori) – 9.1.2020 9:09
jeg driver meisens invandrer hjem og navPublisert av: sindre (klasse - ) – 9.1.2020 12:51