Tilbake
Borghild Telnes
Borghild Telnes
Borghild Telnes
Borghild Telnes
Dks Telemark
Dks Telemark
Dks Telemark
Dks Telemark
Dks Telemark

Scriptorium H19/V20

Toner av gregoriansk sang , blafrende levende lys, lyden av fjærpennen som glir over pergamentet….. Hvem er denne personen i munkekappe? Vi møter en kalligraf som skriver på et stort manuskript.

Scriptorium tar elevene tilbake til middelalderen og arbeidet i et kloster med å skrive et middelaldermanuskript. Elevene vil få prøve seg på alle de ulike jobbene som  til sammen utgjorde et ferdig manuskript: rubrikatoren som laget overskriftene og farget de store bokstavene, kopisten som skrev selve hovedteksten , miniatyrmaleren som knuste fargepigmenter og dekorerte sidene, og gullpålegging til slutt. Elevene får utdelt egne skriveark(tre ulike nivåer) der de vil skrive med gotiske textura-bokstaver, de vil få dekorere sin egen forbokstav og legge på ekte bladgull.

Mål:
•    Få kjennskap til hva det vil si å lage et manuskript når det gjelder arbeidsmengde, tidsbruk og materialer.
•    Få forståelse for at en manuskriptside var en skatt i middelalderen, og at en håndskreven bok var svært verdifull som ikke var noe alle eide.

Kompetansemål:
NORSK: etter 7.trinn:
•    Forstå , tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst.
•    Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy.
KRLE etter 7.trinn:
•    …..reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur.
•    Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen.
SAMFUNNSFAG: etter 7.trinn
•    Plasssere ei handlingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart.(Utforskaren)
•    Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida  og gjere nærare greie for it sentralt tema i denne perioden (Historie)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Produsent: Borghild Telnes /Else Ljungstrøm i samarbeid med DKS Telemark 
  • I samarbeid med: Anne Hermansen/ DKS Telemark
  • Idé/opplegg: Borghild Telnes/ Else Ljungstrøm

Om kunstner / utøver / gruppe

Borghild Telnes er kalligraf med utdanning frå England og har drive eige verkstad sidan 1998. Ho har halde ei rekke kurs og workshops i Noreg og utlandet både for barn og voksne.

www.firingan.com

Publikumskommentarer