Tilbake
T. Granås
T. Granås
T. Granås
T. Granås
T. Granås
T. Granås
Bø blad

Smed for en dag H19/V20

Smed for en dag er et undervisnings- og opplevelsesopplegg tuftet på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk. Elevene får en kort innføring i smedfaget, deretter jobber de parvis ved feltessene. De får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og bruk av ulike typer verktøy. I prosessen tilegner de seg materialkunnskap om smijern. Alle elevene får smi sin egen ildrake.

For hundre år siden var det smie på de fleste gårder, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er en av dem som har tilegnet seg og videreformidler tradisjonen og teknikkene fra de gamle bygdesmedene. Han er profesjonell smed med svennebrev og over 20 års erfaring i faget. Han har også vært smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.

Læreplanmål

Praktisk arbeid, variasjon, deltakelse og engasjement er viktige virkemidler og mål i tilpasset opplæring. Smed for en dag tar disse verdiene på alvor. 

Oppfostringen skal fremme både lojalitet overfor det nedarvede og lyst til å bryte nytt land. Da må den gi både praktisk ferdighet og innsikt – trene både hånd og ånd. Opplæringen må derfor tuftes på og vise tidligere tiders bidrag, slik de har nedfelt seg i menneskenes store tradisjoner for skapende arbeid. Alle bør få sjansen til å erfare både det slit det kan koste og den fryd det kan vekke å gi følelser form, tanker uttrykk og kroppen anstrengelse. Det gir også teft for eget talent, der alle kan finne noe de kan mestre og overraske seg selv med.

Kompetansemål etter 10. trinn, historie: Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag.

Kompetansemål etter 10. trinn, kunst og håndverk: Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Idé/opplegg: Terje Granås

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer