Tilbake

Telemark kunstsenter V20

Utstilling er under bearbeidelse og mer informasjon vil komme. Generelt er opplegget er todelt og varer i 2x45 minutter. Første del går med til informasjon om kunstsenteret, dets rolle og hvor institusjonen plasserer seg i kunsfeltet. Deretter blir det en dialogbasert formidling. Her vil elevenes tanker og refleksjoner bli gitt god plass, og danne et bakteppe for videre diskusjon av utstillingen.

Andre halvdel er en workshop som knytter seg til utstillingen elevene har sett, både i arbeidsform og tematikk.

Telemark kunstsenter er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst.

Kunstsenteret er også et kompetansesenter for offentlige kunstprosjekter, og kunstfaglige arrangementer og samtaler.
Les mer om Telemark Kunstsenter på www.telemarkkunstsenter.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark

Publikumskommentarer