Tilbake
Telemark Museum
Telemark Museum
Telemark Museum
Telemark Museum
Telemark Museum
Telemark Museum

Det kunne vært deg - Om valg, rasisme og fake news i Telemark under 2. verdenskrig V20

Konsentrasjonsleirer, tyske soldater, jøder, Quisling og sult. Dette er knagger mange av oss har på 2. verdenskrig.
Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, og det ble etablert tyskerleirer flere steder i landet. Telemark og Grenland hadde mange leirer, blant annet var det vi nå kjenner som Herkules en strengt voktet tyskerleir.

Men hva vet vi egentlig om alle de enkeltskjebnene som bodde og virket i vår region? Vi forteller historiene til tre enkeltpersoner med bakgrunn i sentrale temaer: valg, fake news og rasisme.

Nora Gulbransen var alenemor og sjefsdesigner på Porsgrund Porselænsfabrik. Hun elsket tysk mote og hadde drømmejobben. I 1940 ble bestillingene og oppdragene brått endret. PP produserte nå enorme mengder porselen med hakekors til tyske kompanier og leirer rundt om i Norge. Hvilke valg sto Nora ovenfor? Hadde hun egentlig noe valg?

Carl P. Wright var høyrepolitiker og tidligere ordfører i Porsgrunn. I 1940 ble all norsk presse okkupert og det var kun nyheter godkjent av de tyske styresmaktene som ble distribuert. Carl kjente på et samfunnsansvar som politiker, og ønsket å dele nyheter om tingenes faktiske tilstand. Han ble redaktør for den illegale avisen «Alt for Norge». Dette var en svært alvorlig handling og kunne potensielt straffes med fengsel og tortur. Hva risikerte Carl ved å skrive illegale aviser? Hva drev han?

Sigurd Becker var jøde og bodde med familien sin i Skien. Jødene var tyskernes fremste fiende og største hatobjekt. Hvordan lever man et liv med hat? Kunne Sigurd komme seg unna tyskere? 

Elevene blir ledet inn i datidens realitet gjennom historier og rollespill og skal forsøke å forstå historien med dagens øyne.

Det kunne vært deg.

Lærerveiledning

Opplegget passer for videregående elever som har hatt noe undervisning om 2.verdenskrig. Opplegget krever ingen forberedelser og passer for både faglig sterke og svake elever. 

Opplegget er forankret i historie og samfunnsfag og i den Generelle Læreplanen.
Kompetanse og læringsmål etter VG2 og VG3 i historie og samfunnsfag:

 • Presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger  
 • Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår og hvilke tiltak som kan motvirke dette
 • Utforske og diskutere hvordan en kan være med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning
 • Diskutere hvordan makt og innvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • Definere begrepet makt og gi eksempel på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

Den Generelle læreplanen

 • Kjennskap til fortidens hendelser og ytelser knytter menneskene sammen over tid. Historisk kunnskap utvider også erfaringer for å sette mål og velge midler i framtiden. Fortrolighet med det mennesker har følt, tenkt og trodd, utvider rommet for innsikt og handling, og minner om at dagens forhold vil endre seg.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
 • Kunstnere/grupper: Telemark Museum
 • Produsent: Telemark Museum
 • I samarbeid med: DKS Vestfold og Telemark
  Kontaktperson DKS: ​​​​​​​Anne Hermansen, tlf. 41694893 / Epost: anne.hermansen@vtfk.no
 • Idé/opplegg: Telemark Museum

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer