Tilbake
Telemark Museum
Telemark Museum
Telemark museum
Telemark Museum
Telemark Museum
Telemark Museum

Mat og klasseskiller i 1910 - V20

Tenk om du var 8, 9 eller 10 år for hundre år siden i Grenland: Hvordan hadde gatene sett ut? Hvor ville du bodd? Hva ville mamma og pappa jobbet med? Hva ville du spist? Hva ville du lekt med?

Mange ting var annerledes enn i dag og derfor inviterer Telemark Museum til en opplev-det-selv-dag i Brekkeparken.
Elever på 6.trinn i Grenland inviteres til å reise tilbake i tid og oppleve livet i 1910.

Barna møter opp i Snipetorp og vandrer gjennom arbeidergatene. De får et navn og en familie og besøker hverandres «hjem» sammen med formidlere – mor Andersen, butikkeier Pedersen og Guvernante Johanne. Barna får se og kjenne på klasseforskjeller, besøke en ekte arbeiderbolig og liste seg gjennom herskapshuset og sammen som familie handle, lage og spise en vanlig middag fra 1910.

Dette blir en dag med opplevelser, historieformidling, samhold og hygge. Velkommen til Telemark Museum!

Lærerveiledning

 Opplegget krever ingen forkunnskaper eller forberedelser og passer for både faglig sterke og svake elever. 

Opplegget er forankret i Samfunnsfag, mat og helse og i den Generelle Læreplanen.

Læreplan i Samfunnsfag etter endt 7. års trinn

 • Beskrive utviklingen i levekårene for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Norge (HISTORIE)
 • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis (GEOGRAFI)
 • gjøre rede for hva et samfunn er, og reflektere over hvorfor mennesker søker sammen i samfunn (SAMFUNNSKUNNSKAP)

Kjerneelementer fra ny læreplan 2020: Mat og helse

 • Mat og måltider som identitets- og kulturbærer
 • Mat og helse skal bli mer praktisk orientert, elevene skal oppleve matglede og faget skal legge til rette for møte mellom matkulturer fra Norge og andre land for å fremme mangfold og åpne for forståelse og bevisstgjøring

Fra den Generelle læreplanen som gjelder hele grunnskolen:
Elevene skal lære å

 • Kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjoner for å bevare egenart og særdrag 
 • Skape bevissthet om hvordan vår tid og vår hverdag er bestemt av tidligere generasjoners valg - og om de føringer vi legger for kommende generasjoner

Kort sagt, opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved at en blir fortrolig med nedarvede væremåter, normer og uttrykksformer. Opplæringen skal derfor ivareta og utdype elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner - den hjemlige historie og de særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjon i verden.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
 • Kunstnere/grupper: Telemark Museum
 • Produsent: Telemark Museum
 • I samarbeid med: DKS Telemark
 • Idé/opplegg: Telemark Museum

Om kunstner / utøver / gruppe

Telemark Museum

Publikumskommentarer