Ønsker du å reise på turné i Telemark? Innmelding av program

Innmelding av programforslag

Vi ber om at alle som ønsker å tilby en produksjon til DKS Telemark fyller ut skjemaet som er koblet til lenken under.
Dette gir oss et inntrykk av hva tilbudet handler om, innhold, omfang og hvordan vi skjer. kan ta videre kontakt.

Vi tar kontakt med dem som er aktuelle å engasjere.

Takk for tilbudet!

1. oktober er frist for kunstnere / produsenter og utøvere til å melde inn programtilbud for høst 2019 / vår 2020.

Link til påmeldingsskjema: HER

Kontaktpersoner program :

Grunnskolen
Anne Hermansen
Rådgiver
Epost: anne.hermansen@t-fk.no

Videregående opplæring
Thorild Osdalen
Rådgiver
Epost: Thorild.L.Osdalen@t-fk.no

Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner