Nye honorarsatser i DKS

Kommunenes sentralforbud og CREO (tidl. MFO) har blitt enige om en økning av honorarsatsene. Honoraret har med virkning fra 1.8.2019 økt fra kr.4.500 til kr.4.644,- Timesatsen for møter/prøver/pre-prod. økte fra kr.625,- til kr.645,-

DKS Telemark vil på bakgrunn av dette betale nytt honorar til sine utøvere.

Les mer om dette her!