Kulturkontaktens sjekkliste

I en travel skoledag er det mange oppgaver som skal løses, og da kan det være fint med en sjekkliste over arbeidsoppgaver knyttet til DKS. Her er noen punkter til påminnelse:

• holde DKS Telemark oppdatert på interne endringer som kan påvirke besøket

• det er lurt å holde seg oppdatert på www.dkstelemark.no. Det kan forekomme     justeringer i programinnhold eller på tidspunkt

• del informasjon om programinnhold til elever og lærere. Her kan ressursgrupper være til stor hjelp. La informasjonen om forestillingene være lett tilgjengelig på ulike oppslagstavler og på lærerrom

• Sjekk nøye skolens programplan inkludert fakta-ark, lærerveiledning og tekniske spesifikasjoner

Buss:

Det er kulturkontaktens oppgave å bestille buss dersom skolen skal til et kulturhus/ ekstern arena for å delta på et arrangement.

DKS Telemark dekker alle kostnader til transport når det er DKS Telemark som har lagt opp til bussing, og det er mer enn 3 km unna skolen.

Be transportør (busselskap, maxitaxi etc.) om å sende faktura direkte til DKS Telemark.

NB! Faktura MÅ merkes med det ref.nr. som gjelder turnéen. Dette finner du under "merknad" på den enkelte turné. 

Fakturaadresse: Telemark Fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien. Dersom faktura sendes på epost, send til: tfk-postfaktura@t-fk.no