Kontakt oss

ADMINISTRASJON GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE

Anne Hermansen
Rådgiver
Ansvarsområde: program og kommunesamarbeid, utvikling, evaluering

mob: 416 94 893
epost: anne.hermansen@vtfk.no

Thorild Lunner Osdalen
Rådgiver
Ansvarsområde: program og kommunesamarbeid, utvikling, presse
tlf. 35917418 / mob: 996 20 972
epost: thorild.l.osdalen@vtfk.no

Olav Tveitan 
Rådgiver
Ansvarsområde: turnekoordinering, økonomi, kommunesamarbeid
tlf. 35 91 79 71 / mob: 957 22 148 
epost: olav.tveitan@vtfk.no

Marius Strandgård Baun
Rådgiver
Ansvarsområde: turnéansvar skole

mob. 920 12 492
epost: marius.baun@vtfk.no

PRODUKSJON

Billy Lätt
Rådgiver
Ansvarsområde: film og scenekunst, oppfølging utøvere på turne
Tlf: 35 91 79 73 / Mob: 901 71 251
epost: billy.latt@vtfk.no

Rønnaug Flatin
Ansvarsområde: musikk og kulturarv, oppfølging utøvere på turne
Mob: 918 62 363 
epost: ronnaug.flatin@vtfk.no

Joakim Dan Jørgensen (vikar til 31.12.2019)
Ansvarsområde: oppfølging utøvere på turne (litteratur)
Mob: 482 82 960
epost: joakim-dan.jorgensen@vtfk.no
 

FYLKESBIBLIOTEKET I TELEMARK
Fagansvar litteratur
TLF: 35 91 70 00
 

TELEMARK KUNSTSENTER
Produsent/ Fagansvar Visuell kunst
tlf. 35 51 98 50

Marius Strandgård Baun
Formidlingsansvarlig Telemark kunstsenter, oppfølging av kunstformidlere på turne
Tlf: 35 51 98 53  / Mob. 920 12 492 
epost: marius@telemarkkunstsenter.no


Besøksadresse: 
Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset - Fylkesbakken, 3702 Skien

Post- og fakturaadresse
Telemark Fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien

Faktura merkes med prosjektnummer 6004xxxx (8 siffer) eller «6004»

Sendes kun på epost til: tfk-postfaktura@t-fk.no