Før, under og etter besøket

 - FØR BESØKET -

• Informere skolen om besøket og eventuelt ønsket forarbeid. Gå inn på www.dkstelemark.no og søk opp din skole. Her finner du oversikt over programmet for din skole.

Når? Hva? Hvor? For hvilke klasser? Hvor mange på hver visning?

Det kan være behov for en påminnelse i klasserom og på personalrom noen dager før besøket.

• Sørge for at krav som stilles fra utøvere og DKS i størst mulig grad blir innfridd (lokaliteter, teknisk, scene, publikumsoppsett, velkomst, bærehjelp etc). Se informasjon om besøket på faktaarket.

• Eventuelt justere fordeling av trinn på ulike forestillinger.

• Klargjøre og delegere arbeidsoppgaver på skolen: hvem gjør hva og når.

• Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt for besøket. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle krav om blending.

• Skal elevene ut til et kulturhus eller annet lokale utenfor skolen? Sørg for at alle elevene er på plass 15 min før forestilling. Ta kontakt med de ansvarlige på huset ved ankomst og avtal innslipp og plassering i sal.

• Bestille buss (se info under sjekkliste)

HVA KAN ELEVARRANGØRENE GJØRE?

• Skape forventning hos de andre elevene.

• Besøke klasser og informere om besøket.

• Lage og henge opp plakater på skolen en ukes tid før besøket

ENDRING/ AVLYSNING

Dersom skolen får uforutsette problemer med den oppsatte turnéplanen skal dette meldes inn til turneansvarlig hos DKS i god tid før besøket. Skolen og utøver/kunstner kan seg imellom avtale mindre justeringer når det gjelder klokkeslett. Husk at en grundig gjennomgang av turneplanen ved publisering vil redusere behovet for endringer i etterkant. Ved andre behov om endringer må turneansvarlig kontaktes. Skolen kan ikke avlyse et besøk direkte med utøver!

 - UNDER BESØKET -

Skolen skal klargjøre og legge til rette for at utøverne får disponere egnede rom i samsvar med opplysningene i lærerveiledningen.

• Blending/mørklegging av vinduer

• Plassering av stoler, benker, matter

• Mål på scene eller spilleområde

• Strøm

• Temperatur i rommet

• Riggetid og tidspunkt

• Kan ringeklokke/støyende vifter slås av?

• Husk åpne rømningsveier

• Vær tilgjengelig som utøvernes kontakt, evt. deleger ansvaret til andre ved fravær

• Organisere innslipp og plassering av publikum

• Lærer(e) må være tilstede sammen med elevene

• Kulturkontakt/lærer og utøvere/kunstnere bør avklare hvem som skal ta ansvar om det skulle oppstå uønsket uro

HVA KAN ELEVENEARRANGØRENE GJØRE?

• Ta imot kunstnerne/utøverne

• Sørg for at kunstnere/utøvere blir godt mottatt og vis dem viktige steder på skolen (spillested, garderobe, toalett, kaffeautomat etc.)

• Være bærehjelp

• Hjelpe til med rigging om utøverne ønsker det

• Sette utover stoler og gjøre i stand lokalet til forestilling

• Koke kaffe/ordne drikke og eventuell annen bevertning til utøverne. Dette er ikke et krav, men blir ofte satt veldig stor pris på

• Ønske velkommen til forestilling (etter avtale med kunstnerne)

• Takke for besøket

 - ETTER BESØKET -

• Bærehjelp i forbindelse med nedrigg

• At lokalet som er benyttet blir ryddet

• Tilby utøvere kaffe/prat før de drar videre

• Fylle ut og sende evalueringsskjema.

HVA KAN ELEVENE GJØRE?

• Hjelpe til med å være bærehjelp ved behov

• Rydde lokalet

• Tilby utøvere kaffe/prat før de drar videre

• Få tilbakemeldinger fra medelever

• Gi tilbakemelding på kunstopplevelsen til lærer eller kulturkontakt.