Evalueringsskjema for utøvere

Den kulturelle skolesekken i Telemark (Dks Telemark) ønsker at du forteller om erfaringer rundt formidlingen du har gjennomført, mottagelse på skolene og en liten oppsummering på hvordan det er å være utøver i vårt fylke.

Etter produksjonens første turnérunde vil produsent/ programansvarlig hente inn tilbakemelding fra skolene. Dersom produksjonen skal videreføres vil dette, sammen med dine og våre betraktninger rundt formidlingen, danne grunnlaget for eventuelle justeringer i produksjonens innhold og form.

Her finner du tre skjema – ett for barneskoler, ungdomsskoler og for videregående skoler. I disse skjemaene velger du produksjon og hvilken skole du skal gi tilbakemelding på, og krysser så av for de svaralternativene du syns passer.
Du kan bare gi tilbakemelding fra én skole om gangen, så når du har trykket på «ferdig» og sendt inn skjemaet, kopierer du inn linken på nytt for å gi en ny tilbakemelding.

Link til skjema for barneskoler finner du her!

Link til skjema for ungdomsskoler finner du her!

Link til Videregående skoler finner du her!