Bussing av elever - DKS Telemark betaler

DKS Telemark legger noen ganger opp til at elevene får oppleve DKS-tilbud andre steder enn på egen skole. Kostnaden ved å busse elevene dekkes av DKS Telemark. Dette gjelder både offentlige og private skoler.

Den enkelte skole bestiller selv transport når det er behov for det. Dersom skolen har gangavstand eller sykkelavstand så oppfordrer vi til at DKS kombineres med slik fysisk ativitet.

Be transportør (busselskap, maxitaxi etc.) om å sende faktura direkte til DKS Telemark.

Faktura må adresseres til:

Telemark Fylkeskommune
Pb. 2844
3702 Skien

Faktura merkes med prosjektnummer! Prosjektnummer er 8 siffer og det starter alltid med 6004.... Dette finner du under "merknad" når du leser om produksjonen på våre nettsider.