Årshjul for Den Kulturelle Skolesekken, Telemark

JANUAR            Turnestart
                            Programarbeid for neste skoleår
                            Rapportering
                            Evaluering sendes produsenter

FEBRUAR           Programarbeid/ Produksjonsmøter/ Nettverksmøte
                            1. februar: Rapport fra kommuner på Lokal Dks. Frist for                   
                            innlevering av fylkesrapport v/ Kulturskatten 15.februar.
                            Vinterferie uke 8

MARS                 Programarbeid
                            Produksjonsmøter

APRIL                 Turnelegging
                            Evaluering
                            Arenakartlegging

MAI                    Publisere turneplaner
                           Justere turneplaner
                           Sende utøverevaluering til kommunene

JUNI                  1. juni: innlevering av godkjent DKS plan
                           Planlegging Kulturtorget
                           Arkivarbeid / Arenakartlegging

JULI                  Ferie

AUGUST          Turnestart fra uke 35
                          Påmelding Kulturtorget

SEPTEMBER  Kulturtorget uke 36
                         15. september: utbetaling av lokalt DKS-tilskudd
                         Oppdatere elevtall og timeplaner

OKTOBER       1.oktober: Innmeldingsfrist DKS tilbud
                         Nettverksmøter kommuner
                         Høstferie uke 41
                         Nettverkssamling nasjonalt

NOVEMBER    Nettverksmøter kommuner
                          Evaluering

DESEMBER    1. desember: Innleveringsfrist fylkesplan og budsjett
                        Arkivarbeid/ Fagsamlinger