Humørland V18
Flåtten barnehage
Guten - songar av Aasmund Olavsson Vinje V18
Gimle skule
Sirkus Maxim V18
Porsgrunn videregående skole
Scene! Art V18
Seljord barneskule