telemark

For grunnskolen

Håndbok for kulturkontakter

Håndbok for kulturkontakter

Vedlagt finner du en digital versjon av vår håndbok for kulturkontakter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en trykt versjon.

Kulturkontakten

Kulturkontakten

Rolle og ansvar

Evaluering

Evaluering

Tilbakemeldinger på programmet er viktig. Vi er opptatt av hvordan de ulike produksjonene oppleves i en skolesammenheng og hvordan form og tema fungerer for elevene som er målgruppen. Tilbakemeldingene blir brukt i vårt programarbeid og vil sendes de ulike produsentene / formidlerne i etterkant av at turneen er avsluttet.