telemark

For grunnskolen

Håndbok for kulturkontakter

Håndbok for kulturkontakter

Vedlagt finner du en digital versjon av vår håndbok for kulturkontakter. Ønsker du en trykt versjon er det bare å ta kontakt med administrasjonen på tlf: 35 91 79 70

Kulturkontakten

Kulturkontakten

Rolle og ansvar

Evaluering

Evaluering

Tilbakemeldinger på programmet er viktig. Vi er opptatt av hvordan de ulike produksjonene oppleves i en skolesammenheng og hvordan form og tema fungerer for elevene som er målgruppen. Tilbakemeldingene blir brukt i vårt programarbeid og vil sendes de ulike produsentene / formidlerne i etterkant av at turneen er avsluttet.