telemark

DKS - Telemark

Den kulturelle skolesekken i Telemark

Den kulturelle skolesekken i Telemark (DKS) skal realisere de profesjonelle kunst og kulturopplevelsene i Den kulturelle skolesekken.

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere arbeidet med Den kulturelle skolesekken i egen region.

Bakgrunn

Regjeringen har gjennom sin nasjonale satsing lagt opp til å gi alle norske skolebarn en kulturell skolesekk hvor intensjonen er å sikre elevens møte med profesjonell kunst- og kulturformidling, og at elevene gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Mål

Det er en regionalpolitisk målsetting for Telemark å ha en kulturell infrastruktur som er konkurransedyktig og attraktiv i forhold til landet for øvrig.