telemark

Videregående skole

Sjekkliste for utøvere på turné i videregående skole

 

Før turneen

 • Sjekk tilsendt turneplan, faktaark, og hotellbestilling nøye. Ser alt greit ut?

Er det noe som virker uklart kontakt Thorild L.Osdalen.

 • Ring til skolens kulturkontakt 3-5 dager før du/dere ankommer. Det å ringe dagen i forveien har ofte vist seg å være litt seint.
   
 • Avklar med kulturkontakt når du beregner å ankomme, hvor du skal henvende deg ved ankomst og at kulturkontakt har registrert  krav som gjelder tekniske spesifikasjoner f.eks blending, behov for bærehjelp, plassering av elever - f.eks i standard amfiform eller eventuell annen plasseringsløsning.
   


Under turnéen

 • Prøv å møte opp på skolen til avtalt tid (se riggetid i info). Ved forsinkelser må skolen informeres.
   
 • Det er kanskje ikke nødvendig at kulturkontakten er tilgjengelig under rigging og andre forberedelser, men avklar hvor dere når vedkommende om dere trenger hjelp.
 • Skolene er ikke forpliktet til å ordne med bevertning for artister, men ofte vil kulturkontakten sørge for noe å drikke/spise av ren gjestfrihet! Dette er en hyggelig bonus i turnélivet, men ikke et krav til arrangøren.
   
 • Avklar med kulturkontakten hvordan forestillingen skal starte. Skal f.eks en lærer presentere dere for publikum før  forestillingens start? Noen kulturkontakter kan kjenne seg usikre på hvordan dette skal gjøres. Vær gjerne behjelpelig med råd og tips!
 • Hvis det oppstår problemer underveis på turnèen med hotell, turneplanen eller problematikk ift skolene kontakt  Thorild L.Osdalen 35 917418 / mob. 996 20972 - epost: thorild.osdalen@t-fk.no
  Etter turneen

   
 • Send inn reiseregninger og sluttoppgjør så raskt som mulig etter avsluttet turnè. På reiseregningen må dere skrive opp avstanden mellom de ulike stedene dere har besøkt.
   
 • Reiseregning og faktura skal alltid ha fakturanr. organisasjonsnr. og kontonr.
 • Det må alltid framgå av fakturaen hva utbetalingen gjelder. Sendes det separat reiseregning skal denne alltid ha fakturanr.
   
 • I de tilfeller hvor turnéen krever overnatting, skal dere skrive avreisetidspunkt fra hjemstedet, og tidspunkt for ankomst etter turnéslutt. Dette danner grunnlaget for utregning av diettpenger, når dette er aktuelt.
   
 • Utbetaling : Turneforskudd utbetales på anmodning. For lange turneer kan det betales ut i flere omganger. Dette må avtales spesielt. Honorar og resthonorar utbetales etter avsluttet turne ved tilsendt faktura.
 • Setter stor pris på synspunkter vedr. alt knyttet til avviklinga av turnéen, skolene som arrangører, samarbeidet oss ii mellom  før, under og etter turnèen. Samarbeid i alle ledd er viktig så kom med det - ros eller ris! 

Lykke til med turné og skolebesøk i Telemark!