telemark

Informasjon for Utøvere

Den kulturelle skolesekken i Telemark er organisert som en del av team kultur i Telemark fylkeskommune.

 

Telemark fylkeskommune har vedtatt å følge "Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner".

Honorarsats er dermed kr.4.500,- pr.dag. For øvrige betingelser, se rammeavtalen.

Rammeavtalen gjelder alle kunstuttrykk. For scenekunst som er godkjent av Norsk scenekunstbruk så er betingelsene i rammeavtalen lagt til grunn ved beregning av satsene.

 


Faktura adresseres til: Telemark Fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien

Faktura sendes kun på epost til: tfk-postfaktura@t-fk.no

 

Les rammeavtalen her: