telemark

Informasjon for Utøvere

DKS Telemark grunnskole er organisert som en del av Team kultur i Telemark fylkeskommune.
Kontor og besøksadresse: Bø VGS, Gymnasbakken 23, 3800 Bø i Telemark.

NB! Fakturaadresse: Telemark Fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien, merkes med 6004.

Faktura sendes kun på epost til: tfk-postfaktura@t-fk.no

 

Telemark fylkeskommune følger fra 1.8.2018 og inntil videre gjeldende sats for alle utøvere som turnérer med DKS i Telemark:

  • Kr.3.899,- pr. dag for selvstendig næringsdrivende

Satsene gjelder også musikk.

​For scenekunst godkjent av Norsk scenekunstbruk gjelder Scenekunstbrukets satser.

 

Ny rammeavtale, fremforhandlet av KS og MFO med virkning fra 1.8.2018, forventes vedtatt politisk i Telemark fylkeskommune innen utgangen av 2018.

Les rammeavtalen her.

 

Kontraksmaler og informasjonsskriv: