telemark

Kontakt Den kulturelle skolesekken i Telemark

Anne Hermansen

Programkoordinator / Fagansvarlig scenekunst og kulturarv
Tlf. 35 91 79 72 / Mob: 416 94 893
epost: anne.hermansen@t-fk.no

Olav Tveitan 

Turné- og økonomiansvarlig for grunnskole
Tlf. 35 91 79 71 / Mob: 957 22 148
epost: olav.tveitan@t-fk.no

Thorild L. Osdalen

Program- og turnéansvarlig VGS / Fagansvarlig scenekunst 
Tlf. 35917418 / Mob: 996 20 972
epost: thorild.osdalen@t-fk.no

Billy Lätt

Fagansvarlig film og scenekunst
Tlf: 35 91 79 73 / Mob: 901 71 251
epost: billy.latt@t-fk.no

Frøydis Aslesen

Fagansvarlig musikk
Tlf: 35 91 72 76 / Mob: 986 20 594
epost: froydis.aslesen@t-fk.no

Vibeke Stokka

Fagansvarlig litteratur
Mob: 408 04 390
epost: vibeke.stokka@t-fk.no

Marius Strandgård Baun

Fagansvarlig Visuell / Telemark Kunstsenter
Tlf: 35 51 98 53 (50) / Mob. 920 12 492
epost: marius@telemarkkunstsenter.no


Besøksadresser; 
DKS grunnskole: Bø VGS, Gymnasbakken 23, N-3833 Bø i Telemark
DKS Videregående skole: Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset - Fylkesbakken, 3702 Skien


Post- og fakturaadresse
Telemark Fylkeskommune
Pb. 2844
3702 Skien

Faktura grunnskole merkes med: 6004

Faktura VGS merkes med: 6005