telemark

Informasjon for Utøvere

DKS Telemark grunnskole er organisert som en del av Team kultur i Telemark fylkeskommune.
Kontor og besøksadresse er: Bø VGS, Gymnasbakken 23, 3800 Bø i Telemark.
NB!  fakturaadresse: Telemark Fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien, merkes med 6004.

Telemark fylkeskommune lønner sine utøvere etter følgende satser:

 • Konserter:  Rikskonsertenes gamle satser tom. våren 2018
 • Scenekunst: satser fastsatt av Scenekunsbruket
 • Øvrige: satser fra 1. januar 2016:
 • Honorar selvstendig næringsdrivende: kr. 3 718,- per dag
 • Oppdragstager vederlag: kr. 2 894,- per dag
 • Fra 1.januar 2018 økes satsene, jmf. anbefaling fra Kommunenes sentralforbund, til:
 • Honorar for selvstendig næringdrivende: kr.3 899,- per dag
 • Oppdragstaker med vederlag: kr.3 035,- per dag
   
 • Se egne avtaler og informasjonsskriv under: