telemark

Informasjon for Utøvere

DKS Telemark grunnskole er organisert som en del av Team kultur i Telemark fylkeskommune.
Kontor og besøksadresse: Bø VGS, Gymnasbakken 23, 3800 Bø i Telemark.

NB! Fakturaadresse: Telemark Fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien, merkes med 6004.

Faktura sendes kun på epost til: tfk-postfaktura@t-fk.no

Telemark fylkeskommune har følgende satser for utøvere som turnérer med DKS i Telemark:

  • Musikk: Kulturtanken / Rikskonsertenes gamle satser tom. våren 2018.
  • Scenekunst: Satser fastsatt av Scenekunsbruket

For øvrige kunstarter følger vi anbefaling fra Kommunenes sentralforbund:

  • Honorar for selvstendig næringdrivende: kr.3 899,- per dag
  • Oppdragstaker med vederlag: kr.3 035,- per dag

Fra 1.8.2018 gjelder satsene fra KS for alle uttrykk, også musikk.
 

  • Se egne avtaler og informasjonsskriv under: