telemark

Ny fakturaadresse!

Telemarkkonsertar AS ble oppløst fra nyttår, men konsertvirksomheten og arbeidet med Turneorganisasjonen Kulturskatten blir videreført som egen avdeling i fylkeskommunen.
Turneorganisasjonen Kulturskatten vil fremdeles ha kontor og besøksadresse i Bø.

Omorganiseringen medfører at vi har fått ny fakturaadresse:

Telemark Fylkeskommune
Kulturskatten
Fylkeshuset
Postboks 2844
3702 Skien