telemark

Evaluering

Tilbakemeldinger på programmet er viktig. Vi er opptatt av hvordan de ulike produksjonene oppleves i en skolesammenheng og hvordan form og tema fungerer for elevene som er målgruppen. Tilbakemeldingene blir brukt i vårt programarbeid og vil sendes de ulike produsentene / formidlerne i etterkant av at turneen er avsluttet.

Det er skolene v /kulturkontakt (evnt.andre lærere) som skal gi tilbakemelding på tilbudet fra DKS Telemark.

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det er hovedsakelig ren avkryssing, men med mulighet for å føye til merknader.
Formen på kommentarene i merknadsfeltet bør være av en slik karakter at de kan kunne brukes i offentlige dokumenter.

Hvordan gå frem:

1. Gå inn på hjemmesiden www.dkstelemark.no.
 
2. Klikk på Grunnskole.
 
3. Nederst i venstre meny logger du deg inn i KSYS med tildelt brukernavn og passord. Har du ikke fått tildelt brukernavn / passord? Ta kontakt med Rådgiver / Programkoordinator på epost eller på 416 9 4893

4. Du vil nå få opp en informasjonsside på skolen, og en liste med oversikt over de produksjoner som er klar for tilbakemelding.

5. Klikk på "gi ny tilbakemelding" og et skjema bestående av 8 spørsmål vil komme opp. Spørsmålene er rangert fra "veldig god(t)",  "god(t)" og "lite god (t)" og "ikke relevant".

6. Du avslutter med å klikke på SEND INN.

Lykke til!

 

Publikum

Publikum