telemark

Årshjul for Den kulturelle skolesekken, Telemark

JANUAR
  Turnestart
  Programarbeid for neste skoleår
  Rapportering
  Evaluering sendes produsenter
   
FEBRUAR Programarbeid/ Produksjonsmøter/ Nettverksmøte
  1. februar: Rapport fra kommuner på Lokal Dks. Frist for innlevering av fylkesrapport v/ Kulturskatten 15.februar.
  Vinterferie uke 8
   
MARS Programarbeid
  Produksjonsmøter
   
APRIL Turnelegging
  Evaluering
  Arenakartlegging
   
MAI Publisere turneplaner
  Justere turneplaner
  Sende utøverevaluering til kommunene
   
JUNI 1. juni: innlevering av godkjent DKS plan
  Planlegging Kulturtorget
  Arkivarbeid / Arenakartlegging
 
JULI Ferie
   
AUGUST Turnestart fra uke 35
  Påmelding Kulturtorget
   
SEPTEMBER Kulturtorget uke 36
  15. september: utbetaling av lokalt DKS-tilskudd
  Oppdatere elevtall og timeplaner
   
OKTOBER 1.oktober: Innmeldingsfrist DKS tilbud
  Nettverksmøter kommuner
  Høstferie uke 41
  Nettverkssamling nasjonalt
   
NOVEMBER Nettverksmøter kommuner
  Evaluering
   
DESEMBER 1. desember: Innleveringsfrist fylkesplan og budsjett
  Arkivarbeid/ Fagsamlinger