telemark

Bussing av elever - DKS Telemark betaler

DKS Telemark legger noen ganger opp til at elevene får oppleve DKS-tilbud andre steder enn på egen skole. Kostnaden ved å busse elevene dekkes av DKS Telemark. Dette gjelder både offentlige og private skoler.

Den enkelte skole bestiller selv transport når det er behov for det. Dersom skolen har gangavstand eller sykkelavstand så oppfordrer vi til at DKS kombineres med slik fysisk ativitet.

Faktura kan gjerne sendes direkte fra transportør (busselskap, maxitaxi etc.) og til DKS Telemark. Eller via skolen / kommunen.

 

NB! Faktura merkes med skolenavn, og hvilken forestilling det gjelder.

 

Faktura må adresseres til:

Telemark Fylkeskommune
Pb. 2844
3702 Skien

Faktura merkes (kun) med: 6004

 

Kulturskatten

Kulturskatten