telemark

Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere arbeidet med Den kulturelle skolesekken i egen region.

Telemark fylkeskommune skal:

  • Ivareta Telemarks deltagelse i den nasjonale ordningen DKS og rapportere til Kultur-og kirkedepartementet.
  • Holde løpende kontakt med kommunene og gi råd i utvikling og rullering av kommunenes lokale handlingsplan.
  • Arrangere en årlig møteplass, Kulturtorget.
  • Sørge for videreutvikling av DKS. Les mer om dette i Strategi for kultur og kulturarv.


Kontaktpersoner i Team Kultur, Telemark fylkeskommune: Se kontaktinfo her

 

 

 

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune