telemark

Tilbakemelding på produksjoner

For at vi skal kunne fange opp ros og ris, er det viktig at vi får tilbakemelding fra dere. Tilbakemelding på hver enkelt produksjon er nødvendig for at vi skal kunne vite noe om hvordan det fungerer i praksis på skolene når produksjonen er ute på turné. Det er viktig for vårt videre programarbeid at vi får en så god oversikt som mulig over hvordan de ulike produksjoner fungerer på skolene. En bredde på tilbakemeldinger vil kunne gi oss et bedre grunnlag for å gjøre justeringer.

 

 

 

 

 

 

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det meste er ren avkryssing med mulighet for å føye til merknader.

Formen på kommentarene i merknadsfeltet bør være av en slik karakter at de kan kunne brukes i offentlige dokumenter.

Hvordan gå frem:
1. Gå inn på hjemmesiden www.dkstelemark.no.

2. Klikk på Produksjoner for Videregående skole.

3. Nederst i venstre meny logger du deg inn i KSYS med tildelt brukernavn og passord.

4. Du vil nå få opp en informasjonsside på skolen, og en tabell med oversikt over de produksjoner som er klar for tilbakemelding.

5. Klikk på "Gi tilbakemelding" og et skjema bestående av 8 spørsmål vil komme opp. Man kan gi kommentar til hver spørsmål, og i tillegg finnes et større felt nederst for generelle kommentarar.

6. Du avslutter med å klikke på SEND.

Lykke til!