telemark

Kulturkontaktens sjekkliste

Viktige arbeidsoppgaver for kulturkontakten

Som kulturkontakt har du mange viktige oppgaver, og da er det kjekt med en sjekkliste. Som kulturkontakt ønsker vi at du skal:

• Holde DKS Telemark oppdatert på timeplaner og elevtall

• Sjekke e-post daglig

• Veilede de Unge arrangørene på din skole

• Sjekke nettsiden www.dkstelemark.no

• Sjekke fakta-ark, lærerveiledning og tekniske spesifikasjoner på www.dkstelemark.no

• La informasjonen om forestillingene være lett tilgjengelig på oppslagstavler/ lærerrom

• Sørge for at lærere gir alle elever informasjon om tilbudene slik at de er forberedt

• Være godt orientert om tilbudet som kommer fra DKS Telemark - delta på Kulturtorget

• Bestille buss dersom skolen skal til en annen skole eller kulturhus for å se forestilling eller konsert. DKS Telemark dekker alle kostnader til transport når det er DKS Telemark som har lagt opp til bussing i turneplanen. Faktura kan gjerne gå direkte fra transportør (busselskap, maxitaxi etc.) og til DKS Telemark. Eller via skolen / kommunen. NB! Faktura MÅ merkes med skolenavn, og hvilken forestilling det gjelder. 

Faktura må adresseres til: Telemark Fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien, Faktura merkes (kun) med: 6004

 

Du finner også en guide til hva som skal gjøres før, under og etter et arrangement i håndboken for kulturkontakter.

 

Danseworkshop på Gimsøy

Danseworkshop på Gimsøy

Stoler

Stoler