telemark

Kulturkontaktens sjekkliste

Viktige arbeidsoppgaver for kulturkontakten

Som kulturkontakt har du mange viktige oppgaver, og da er det kjekt med en sjekkliste. Som kulturkontakt ønsker vi at du skal:

• Holde DKS Telemark oppdatert på timeplaner og elevtall

• Sjekke e-post daglig

• Veilede de Unge arrangørene på din skole

• Sjekke nettsiden www.dkstelemark.no

• Sjekke fakta-ark, lærerveiledning og tekniske spesifikasjoner på www.dkstelemark.no

• La informasjonen om forestillingene være lett tilgjengelig på oppslagstavler/ lærerrom

• Sørge for at lærere gir alle elever informasjon om tilbudene slik at de er forberedt

• Være godt orientert om tilbudet som kommer fra DKS Telemark - delta på Kulturtorget

• Bestille buss dersom skolen skal til en annen skole for å se forestilling eller konsert. DKS Telemark refunderer alle kostnader til transport når det er DKS Telemark som har lagt opp til bussing i turneplanen.

Skolen betaler faktura til busselskapet og viderefakturerer deretter kostnaden til DKS Telemark på følgende adresse: Telemark fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien. Faktura merkes «4533»

 

Du finner også en guide til hva som skal gjøres før, under og etter et arrangement i håndboken for kulturkontakter.

 

Danseworkshop på Gimsøy

Danseworkshop på Gimsøy

Stoler

Stoler