telemark

Kulturkontakten

Rolle og ansvar

Kulturkontakten er et viktig bindeledd mellom DKS Telemark og skolen, og vedkommende er også utøverkontakt.

Kulturkontakten er ansvarlig for å tilrettelegge de ulike arrangementene som kommer fra DKS til skolen.

Kulturkontakten har informasjonsansvar, men kan gjerne delegere arbeidsoppgaver. Alle aktuelle lærerer må bli orientert om tilbudet, slik at de kan forberede elevene.

All informasjon fra DKS Telemark til skolene skjer elektronisk, derfor må skolen legge til rette for at kulturkontakten kan bruke DKS Telemark sin nettside og dessuten sjekke e-post daglig.
Turneansvarlig ved DKS Telemark er avhengig av å få innspill på lokale forhold av relevans, som f.eks elever med spesielle behov, tilstand på piano, byggearbeid ved skolen osv.

Det er en fordel at kulturkontakten er frigjort fra vanlig undervisning under arrangement, men når det gjelder organisering av kulturkontaktens arbeid er det opp til hver enkelt skole.

Når kulturkontakten slutter, går ut i permisjon, blir sykemeldt e.l. så må DKS Telemark få beskjed om hvem som tar over ansvaret!

Det er naturlig at Den kulturelle skolesekken er likestilt med alle de andre skolesekkene i arbeidet med skolens planer...

 

Vårt viktige publikum

Vårt viktige publikum