telemark

Kommunekoordinator for Den kulturelle skolesekken

Rolle og ansvar

Hver kommune skal ha en ansvarlig koordinator.
Kommunekoordinator har overordnet ansvar for informasjon og samordning av DKS Telemark sitt tilbud i sin kommune.

Oppgaver knyttet til DKS i Telemark:

  • Koordinere tilbakemeldinger / endringsønsker på turneplaner ved vår og høst semester (høstens turnéer publiseres i mai og vårens turnéer i oktober/november).
  • Oversikt og oppfølging av kulturkontaktene, kunnskap om KSYS og evaluering
  • Koordinering av DKS Telemark sitt tilbud i kommunen, som f.eks oversikt over og eventuelle leieavtaler av alternative visningsrom (kulturhus etc.)
  • Oversikt over ordningen med DKS Telemark sin dekning av buss.
  • Informere DKS Telemark ved eventuelle strukturendringer i skoleverket
  • Deltakelse på Kulturtorget. Det arrangeres hvert år i september
  • Koordinere påmelding til Kulturtorget
  • Møter med DKS Telemark


Kommunekoordinator er et viktig ledd for videreformidling av viktig informasjon mellom DKS Telemark og skolene og et meget sentralt ledd i arbeidet med DKS lokalt.