telemark

Inspirasjon fra Lærerplanverket...

" For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltagelse i et multikulturelt samfunn skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle utrykksformer.

" For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltagelse i et multikulturelt samfunn skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle utrykksformer. Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og felleskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet."

- Lærerplanverket del.2

Vi håper vårens kunst og kulturmeny fra Kulturskatten kan gi mange gode, tankevekkende, morsomme og utfordrende opplevelser!

 

Hjerte

Hjerte