telemark

Unge arrangører: KroaCrew

Et samarbeid mellom DKS Telemark og Kroa i Bø

Kulturarrangering for og med unge

Samarbeidsprosjekt våren 2016
Den kulturelle skolesekken Telemark (DKS Telemark) og Kroa i Bø

Bakgrunn for samarbeidsprosjektet
Høsten 2015 fikk om lag 130 elever fra ungdomstrinnet i Telemark en innføring i rollen som Unge arrangører, en ordning der elevene bidrar praktisk rundt avviklingen av et skolebesøk. På disse kursene lærte de om blant annet vertskapsrollen, markedsføring og teknikk. Som en videreføring av denne ordningen var det et ønske om å kunne tilby de Unge arrangørene større kunnskap om og kompetanse innen arrangørfaget. Et samarbeid med en profesjonell og profilert institusjon som Kroa i Bø vil da kunne gi disse ungdommene en unik erfaring i arrangørrollen, da de vil stå som arrangørene bak et arrangement for ungdom i alderen 13-17 år.

 

Om samarbeidet
DKS Telemark har gitt et tilbud til Unge arrangører som ønsker å tilegne seg større kunnskap og kompetanse innen arrangørfeltet, da dette er ungdom som allerede innehar en viss kompetanse innen arrangørfaget. Representant fra DKS Telemark (Aurora Olea Søbye) står for informasjon til de Unge arrangørene, og koordinerer påmeldinger. Aurora fungerer også som koordinator og observatør under samlingene og selve arrangementsdagen.
Kine Kronkvist, daglig leder v/Kroa i Bø, har det overordnete ansvaret fra Kroas side. Kine vil sammen med Aurora også fungere som koordinator og observatør under selve arrangementsdagen. Kroa stiller sine ressurser til disposisjon slik at arrangør-crewet kan jobbe målrettet mot arrangementet som skal finne sted i april. Eksempler på ressurser er lokaler, økonomi, ansvarlige fra Kro og Kulturstyret (KK), utstyr osv.
Det skal være 5 samlinger med ansvarsgruppa i perioden 6.februar – 30.april, i tillegg til selve arrangementsdagen. På disse samlingene vil Aurora og/eller Kine være tilstede i tillegg til arrangør-crewet og KK-representantene. Aurora og Kine koordinerer samlingene, og passer på at den generelle fremdriftsplanen følges.
Det må påberegnes noe egenarbeid av arrangør-crewet utenom samlingene. Slike oppgaver kan f.eks være å lage et utkast til en plakat, sende noen e-poster eller ha møter/kommunikasjon med sine ansvarlige.

 

Mål for dette samarbeidsprosjektet er å:
• Skape et profesjonelt nettverk i arrangørfeltet som gagner de Unge arrangørene, og bidra til samarbeid på tvers av fylket.
• Gjennomføre et arrangement for og med ungdom i alderen 10-17 år, enten det er en konsert, workshop, teater eller danseforestilling. Ungdomsmedvirkning er et viktig stikkord.
• Gi en solid opplæring i «learning by doing»-prinsippet, slik at arrangør-crewet skal kunne jobbe med booking, markedsføring, økonomi- og sponsorarbeid, teknikk og publikum- og rekruttering. Hvert av ansvarsområdene vil bli fulgt opp av ansvarlige fra KK, og de vil fungere som mentorer for arrangør-crewet.
• Kunne videreutvikle dette samarbeidsprosjektet til et fast styre med ungdom v/Kroa dersom det blir en suksess.

 

Les mer om KroaCrew her!

 

KroaCrew

KroaCrew

KroaCrew

KroaCrew

Highasakite, Kroa i Bø

Highasakite, Kroa i Bø

Foto: Magnus Poppe Wang