telemark

Regionsamlinger 2015

Koordinering og gjennomføring

En innføring i arrangørfaget

På kursdagen var det tre parallelle kurs: Unge arrangører, Unge kritikere samt et eget opplegg for kulturkontaktene.


På kurset Unge arrangører lærte elevene blant annet om:
- Hva det vil si å være en god arrangør
- Arrangørenes oppgaver i forkant, under og etter et arrangement
- Vertskapsrollen
- Konferansierrollen
- Å jobbe i team
- Skolen som kulturarena
Det var også lagt opp til praktiske øvelser i løpet av kursdagen, der elevene fikk prøve seg i arrangørrollen.

Det har også vært et tilbud til elever på 9.trinn om å melde seg på det valgfrie kurset Unge kritikere. På dette kurset satte vi maks 2 elever pr. skole. På kurset lærte elevene blant annet om:
- Kritikerens rolle
- Hvordan man skriver en kritikk
- Hvordan man snakker om møtet med kunst
- Hvordan et verk kan treffe oss følelsesmessig, intellektuelt eller visuelt
Dette kurset vil bidra til å utvikle elevenes evne til å tenke selvstendig og kritisk, samt å sette ord på det man opplever i møte med kunst.

Kurset for kulturkontaktene handlet om hvordan man kan benytte seg av elever som arrangører som en del av det psykososiale miljøarbeidet i skolen, og hvordan man kan benytte seg av eleven som en ressurs i en sådan sammenheng. Det var også rom for diskusjoner og samtaler rundt idéer om og erfaringer med elever som arrangører.

 

Regionsamling i Gullbring

Regionsamling i Gullbring

Krasjtest

Krasjtest