telemark

Du skulle bare visst hva barna dine opplever på skolen...

Anne Hermansen @ Telemark // 19.09.13

Alle førsteklassinger i landet mottar for første gang en samlet informasjonsbrosjyre om Den kulturelle skolesekken med seg hjem i ranselen.

Målet med å produsere og distribuere en felles brosjyre fra aktørene i Den kulturelle skolesekken er å fortelle landets førsteklassing-foresatte at barna deres vil oppleve og erfare kunst og kultur i skolen fra og med skolestart.

Å se verden fra ulike perspektiv
- Det er viktig at foreldre og foresatte vet hva skoledagene til barna er fylt av, og at alle landets fylker og kommuner, og så godt som alle kunst- og kulturinstitusjoner, og profesjonelle utøvere, legger til rette for at elevene skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skolehverdagen, sier Vera Micaelsen, leder av sekretariatet til Den kulturelle skolesekken.