telemark

Den kulturelle skolesekken lyser ut utviklingsmidler!

Anne Hermansen @ Telemark // 15.04.13

Den kulturelle skolesekken lyser ut utviklingsmidler til kunstproduksjoner for barn og unge med spesielle behov. Søknadsfrist er 21. mai.

Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturpolitikken ikke har lykkes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder både bruk og deltakelse i kulturaktiviteter, og at funksjonshemmede fortsatt er underbrukere/deltakere i kulturfeltet.

Overordnet mål med utlysning av midler er å øke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov.

For mer informasjon: klikk her