Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
 
Lunde 10-årige skole, ungdomstrinn
Postadresse: Brugata 42, 3825 LUNDE
Besøksadresse: Brugata 42, 3825 LUNDE
Telefon: 35008800
Kontaktperson:Trine Olaug Amundsen, Trine.Amundsen@nome.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Lunde 10-årige skole, ungdomstrinn
Viser 3 hendelser
Tirsdag 27. august. 2019
Musikk • Varighet: 60 min (40 min konsert og 20 min til å møte bandet etterpå)
Spillested: Lundevang
10:15
Lunde 10-årige skole, ungdomstrinn10. trinn, 8. trinn, 9. trinn100 deltakere

Ståkonserter!

Torsdag 19. september. 2019
Scenekunst • Varighet: 55
Spillested: Lundevang
10:15
Lunde 10-årige skole, ungdomstrinn10. trinn, 8. trinn, 9. trinn100 deltakere
Torsdag 7. november. 2019
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Lundevang
13:15
Lunde 10-årige skole, ungdomstrinn10. trinn, 8. trinn, 9. trinn100 deltakere