Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
 
Nome VGS avd. Lunde
Postadresse: Boks 64, 3832 LUNDE, 3832 Lunde
Besøksadresse: Olav Strannas vei 25, 3832 Lunde
Telefon: 35918800/ 90535814 • Nettsted: www.nome.vgs.no
Kontaktperson:Britt Gursli Tobro, 90535814, 35918817, BrittG.Tobro@t-fk.no
Produksjonsliste
Program
Nome VGS avd. Lunde
Viser 8 hendelser
Tirsdag 27. august. 2019
Musikk • Varighet: 60 min (40 min konsert og 20 min til å møte bandet etterpå)
Spillested: Lundevang
12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG3150 deltakere

Ståkonserter!

Torsdag 19. september. 2019
Scenekunst • Varighet: 55
Spillested: Lundevang
12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG3100 deltakere
Onsdag 23. oktober. 2019
Film • Varighet: 60 minutter
Spillested: Lundevang
10:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG360 deltakere

Filmen vises av filmklubb på Lundevang.

12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG360 deltakere
Torsdag 23. januar. 2020
Visuell kunst • Varighet: 45 - 60 min
Spillested: Nome VGS avd. Lunde
10:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG330 deltakere
12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG330 deltakere
Torsdag 6. februar. 2020
Scenekunst • Varighet: 90 minutter pr. gruppe / 2 klasser om gangen (med hver sin instruktør) / 2 økter pr. dag = ca 4 klasser pr. dag
Spillested: Nome VGS avd. Lunde
12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG370 deltakere

Gruppen deles i to, de trenger hvert sitt rom til workshopen!

Fredag 7. februar. 2020
Scenekunst • Varighet: 90 minutter pr. gruppe / 2 klasser om gangen (med hver sin instruktør) / 2 økter pr. dag = ca 4 klasser pr. dag
Spillested: Nome VGS avd. Lunde
09:30
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG370 deltakere

Gruppen deles i to, de trenger hvert sitt rom til workshopen!

12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG370 deltakere
Tirsdag 17. mars. 2020
Kulturarv • Varighet: 1/2 skoledag pr. gruppe, maks 16 elever pr. gruppe
Spillested: Nome VGS avd. Lunde
09:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG316 deltakere

Egnet sted i skolegården eller annet område som tilhører skolen, og mulighet til å stå under tak dersom veldig dårlig vær. Skolen må selv sørge for feiing av området i etterkant.

12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG316 deltakere

Egnet sted i skolegården eller annet område som tilhører skolen, og mulighet til å stå under tak dersom veldig dårlig vær. Skolen må selv sørge for feiing av området i etterkant.

Onsdag 1. april. 2020
Litteratur • Varighet: Tilpasses skolens ønske med 2 ulike opplegg: som dobbelttime med enkle skriveøvelser,eller heldagsopplegg med utdypende skriveverksted – fra 2 til 6 skoletimer. NB! Må være minst 45 min pause mellom hver gruppe.
Spillested: Nome VGS avd. Lunde
10:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG330 deltakere
12:00
Nome VGS avd. LundeVG1, VG2, VG330 deltakere